- ekspertyzy budowlane

- opinie techniczne

- oceny organizacyjne

- oceny aspektów metodycznych

- nadzór inwestorski

- usługi konsultacyjnedr inż. Rafał Pesta

Autor ekspertyz,  opinii  oraz  ocen  technicznych  i  organizacyjnych,  a także  publikacji w czasopismach naukowych. Biegły sądowy w zakresie budownictwa, instalacji sanitarnych, instalacji przemysłowych,  organizacji  i zarządzania. Sporządza ekspertyzy i opinie dla sektora przemysłowego, w tym metalurgicznego, paliwowego i górniczego. Posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Od 2001 roku jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Należy do stowarzyszenia IPMA Polska.  

Posiada ponad 20-letnią praktykę w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w sektorze inżynieryjnym, energetycznym, medycznym i farmaceutycznym.

Ukończył 5-letnie studia dzienne na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej z tytułem magistra inżyniera inżynierii środowiska, a także 4-letnie studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Kontakt


Telefon: +48 514 215 705

e-mail: rafal.pesta@akademia-metodyki.pl

NIP: 956-187-24-75, REGON: 871547770